Naš tim » Health Express

Naš tim

Zaposleni

Naš tim, koji čine iskusni doktori medicine, medicinski tehničari i ostalo osoblje, je naša najveća vrijednost. Uz gostujuće specijaliste koji svakodnevno obavljaju preglede u našem zdravstvenom centru, te najsavremeniju medicinsku opremu, Health Express predstavlja moderan zdravstveni centar koji će Vam pružiti svu neophodnu medicinsku pomoć.

Dr Angjelina Kostovska

Porodični doktor

Dr Anita Topalović

Specijalista fizijatrije

Dr Nataša Blagojević

Specijalista fizijatrije

Dr Gordana Rakita

Endokrinolog

Dr Milan Petrović

Infektolog

Dr Mišo Miškić

Konsultant neurohirurgije

Prof. dr Božo Krivokuća

Specijalista opšte hirurgije

Dr Zoran Rakonjac

Dječiji hirurg

Dr Mirko Manojlović

Specijalista opšte hirurgije

Dr Tanja Gvozden

Radiolog

Mr sc. dr Škrbić Velimir

Specijalista opšte, abdominalne i digestivne hirurgija, te gastroenterologije

Prim. mr sc. dr Snežana Kutlešić Stević

Specijalista pulmologije i baromedicine

Dr Slaviša Kunarac

Sub. spec. onkolog-ortoped

Davor Grahovac, specijalista opšte hirurgije

Specijalista opšte hirurgije

Dr Renata Tamburić

Gastroenterohepatolog

Mr sci. Savić Goran

Logoped

Dragana Ivetić

Psiholog

Prof dr Brano Topić

Torakalni hirurg

Doc dr Milorad Grujičić

Internista, nefrolog

Marko Čekić, diplomirani fizioterapeut

Fizioterapeut

Dr Dušanka Brđanin

Dermatolog

Dr Sanja Vukadinović-Stojanović

Psihijatar

Dr Aleksandar Pejić

Psihijatar

Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić

Neurolog

Dr Gordana Šopalović

Porodični doktor

dr Dragan Džombić

Specijalista urologije

mr ph Dragana Lošić

Univ. spec. nutricionizma

dr Predrag Tubić

Pedijatar

Zlata Popović Čkonjović

Specijalizant plastične hirurgije

Dr Brane Gotovac

Specijalista interne medicine

Dr Miloš Mudrenović

Pedijatar

Dr Ljubiša Simić

Konsultant neurohirurgije

Dr Radmila Rašeta

Specijalista onkologije

Dr Sandra Grubiša Vujasinović

Specijalista reumatologije

Dr Tatjana Nikolić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Biljana Krčum

Specijalista fizijatar

Dr Vladimir Vranješ

Otorinolaringolog

Dr Siniša Gajić

Specijalista pulmolog

Dr Ivo Komljenović

Specijalista nefrolog

Dr Miloš Đukanović

Specijalista neurologije

Dr Željko Živanović

Specijalista kardiolog