Naš tim doktora » Health Express

Naš tim doktora

Zaposleni

Naš tim, koji čine iskusni doktori medicine je naša najveća vrijednost. Uz gostujuće specijaliste koji svakodnevno obavljaju preglede u našem zdravstvenom centru, te najsavremeniju medicinsku opremu, Health Express predstavlja moderan zdravstveni centar koji će Vam pružiti svu neophodnu medicinsku pomoć.

Dr Duško Deura

Ginekolog

Dr Aljoša Mihajlović

Neurohirurg

Dr Goran Topić

Anesteziolog

Dr Milanko Maksić

Vaskularni hirurg

Dr Suzana Petrović

Reumatolog

Dr Maja Latinčić

Pulmolog

Dr Ljiljana Kos

Specijalista kardiologije

Dr Milica Babić

Specijalista neurolog

Dr Tea Domazet

Specijalista interne medicine

Prim mr sc dr Ljilja Solomun

Specijalista pedijatar, subspecijalista neonatolog

Mr. Snježana Ivanović

Mr. psihologije i REBT&CBT psihoterapeut

Ass. dr med. Teodora Prerad

Prim. mr sc. dr Velimir Škrbić

Dr Cvijetin Lazikić

Specijalista ginekolog i subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Dr Milkica Glogovac Kosanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Mladen Đurđević

Specijalista gastroenterohepatolog

Dr Nikola Nikolić

Doktor medicine

Dr med. Mirko Komljenović

Specijalista urologije

Dr Sonja Bobić Zarač

Specijalista nuklearne medicine

Dr Bojan Kuzmanović

Ortoped

Kristina Petreš

Psiholog

Dr Angjelina Kostovska

Porodični doktor

Dr Nataša Blagojević

Specijalista fizijatrije

Dr Gordana Rakita

Endokrinolog

Dr Milan Petrović

Infektolog

Dr Mišo Miškić

Konsultant neurohirurgije

Prof. dr Božo Krivokuća

Specijalista opšte hirurgije

Mr sc. dr Škrbić Velimir

Specijalista opšte, abdominalne i digestivne hirurgija, te gastroenterologije

Prim. mr sc. dr Snežana Kutlešić Stević

Specijalista pulmologije i baromedicine

Mr sci. Savić Goran

Logoped

Prof dr Brano Topić

Torakalni hirurg

Doc dr Milorad Grujičić

Internista, nefrolog

Dr Dušanka Brđanin

Dermatolog

Prof. dr sc. med. Sanja Vukadinović Stojanović

Primarijus, specijalista psihijatrije, subspecijalista forenzičke psihijatrije, sudski vještak

Mr sci. dr med. Aleksandar Pejić

Specijalista psihijatrije

dr Dragan Džombić

Specijalista urologije

mr ph Dragana Lošić

Univ. spec. nutricionizma

Dr Brane Gotovac

Specijalista interne medicine

Primarijus dr Radmila Rašeta

Specijalista onkologije

Dr Sandra Grubiša Vujasinović

Specijalista reumatologije

Dr Tatjana Nikolić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Biljana Krčum

Specijalista fizijatar

Dr Vladimir Vranješ

Otorinolaringolog

Dr Siniša Gajić

Specijalista pulmolog

Dr Miloš Đukanović

Specijalista neurologije

Dr Željko Živanović

Specijalista kardiolog