Naš tim doktora » Health Express

Naš tim doktora

Zaposleni

Naš tim, koji čine iskusni doktori medicine je naša najveća vrijednost. Uz gostujuće specijaliste koji svakodnevno obavljaju preglede u našem zdravstvenom centru, te najsavremeniju medicinsku opremu, Health Express predstavlja moderan zdravstveni centar koji će Vam pružiti svu neophodnu medicinsku pomoć.

Dr Mladen Đurđević

Specijalista gastroenterohepatolog

Dr Nikola Nikolić

Doktor medicine

Dr med. Mirko Komljenović

Specijalista urologije

Dr Sonja Bobić Zarač

Specijalista nuklearne medicine

Dr Bojan Kuzmanović

Ortoped

Dr Gordana Straživuk

Prim. spec opšte interne medicine.

Kristina Petreš

Psiholog

Dr Vanja Bobić Batinić

Dječiji kardiolog

Dr Tatjana Zarač

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ivanka Šego

Specijalista infektolog

Dr Angjelina Kostovska

Porodični doktor

Dr Nataša Blagojević

Specijalista fizijatrije

Dr Gordana Rakita

Endokrinolog

Dr Milan Petrović

Infektolog

Dr Mišo Miškić

Konsultant neurohirurgije

Prof. dr Božo Krivokuća

Specijalista opšte hirurgije

Dr Mirko Manojlović

Specijalista opšte hirurgije

Dr Tanja Gvozden

Radiolog

Mr sc. dr Škrbić Velimir

Specijalista opšte, abdominalne i digestivne hirurgija, te gastroenterologije

Prim. mr sc. dr Snežana Kutlešić Stević

Specijalista pulmologije i baromedicine

Mr sci. Savić Goran

Logoped

Prof dr Brano Topić

Torakalni hirurg

Doc dr Milorad Grujičić

Internista, nefrolog

Dr Dušanka Brđanin

Dermatolog

Prof. dr sc. med. Sanja Vukadinović Stojanović

Primarijus, specijalista psihijatrije, subspecijalista forenzičke psihijatrije, sudski vještak

Mr sci. dr med. Aleksandar Pejić

Specijalista psihijatrije

Doktor medicinskih nauka, docent doktor Milorad Vujnić

Neurolog

dr Dragan Džombić

Specijalista urologije

mr ph Dragana Lošić

Univ. spec. nutricionizma

Zlata Popović Čkonjović

Specijalizant plastične hirurgije

Dr Brane Gotovac

Specijalista interne medicine

Dr Miloš Mudrenović

Pedijatar

Primarijus dr Radmila Rašeta

Specijalista onkologije

Dr Sandra Grubiša Vujasinović

Specijalista reumatologije

Dr Tatjana Nikolić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Biljana Krčum

Specijalista fizijatar

Dr Vladimir Vranješ

Otorinolaringolog

Dr Siniša Gajić

Specijalista pulmolog

Dr Miloš Đukanović

Specijalista neurologije

Dr Željko Živanović

Specijalista kardiolog